• W programie LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznaje się środki młodym naukowcom na realizację pomysłów i własne zespoły badawcze. Wzmacnia się tym samym nie tylko ich kompetencje naukowe, ale właśnie i zarządcze. Pośrednio program przygotowuje do startu z własnymi pomysłami i ubiegania się o środki na badania na poziomie europejskim.

    Program LIDER ma charakter elitarny, a skierowany jest do przedstawicieli różnorodnych dziedzin naukowych. W skali kraju jest przedsięwzięciem unikatowym, a zarazem komplementarnym w systemie finansowania nauki w Polsce. Tworzy on silne podstawy do wzmacniania konkurencyjności polskiej nauki i nowego pokolenia polskich naukowców w skali europejskiej i światowej. Wpisuje się też w światowy trend tworzenia nowych, ukierunkowanych instrumentów finansowania badań prowadzonych przez młodych naukowców.

    Głównym celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w szóstym konkursie wyniosła 1,2 miliona złotych.