Publikacje i konferencje

1. Formation method of a middle ear prosthesis / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIĄBKA Magdalena, CHŁOPEK Jan, Mertas Anna, Król Wojciech, MENASZEK Elżbieta, Morawska Agnieszka. — Int.Cl: A61F 2/18\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2013184010 A2 ; Opubl. 2013-12-12. — Zgłosz. nr PCT/PL2013/000069 z dn. 2013-05-28. — tekst:http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2013184010A2.pdf

2. Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego — [Method for producing of the middle ear prosthesis] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; wynalazca: ZIĄBKA Magdalena, CHŁOPEK Jan, Mertas Anna, Król Wojciech, MENASZEK Elżbieta, Morawska Agnieszka. — Int.Cl.: A61F 2/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. —Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399439 A1 ; Opubl. 2013-04-15. — Zgłosz. nr P.399439 z dn. 2012-06-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013 nr 8, s. 3. tekst:http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399439A1.pdf

3. Evaluation of biocompatibility and antibacterial properties of polysulphone/nanosilver composites / M. ZIĄBKA, A. Mertas, W. Król, J. CHŁOPEK, R. Orlicki // W: Bioscience methodologies in physical chemistry : an engineering and molecular approach / eds. Alberto D'Amore, A. K. Haghi, Gennady E. Zaikov. — Toronto ; New Jersey : Apple Academic Press, cop. 2014. — ISBN: 978-1-926895-54-3. — S. 379–393. — Bibliogr. s. 392–393

4. Nowe technologie a niepełnosprawność - Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna; 19.04.2016 Kraków; "Nowa proteza ucha środkowego szansą w operacyjnym leczeniu słuchu." Abstrakt i wystąpienie ustne.

5. Kompozyty 2016 - Teoria i Praktyka. XX Sympozjum; 27-29.04.2016; "Badania właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych zawierających nanocząstki srebra przeznaczonych na protezy ucha środkowego".

6. Scanning electron microscopy observation of middle ear prosthesis - \emph{ex vivo} assessment / Magdalena ZIĄBKA // W: The 5\textsuperscript{th} Stanisław Gorczyca European school on Electron microscopy and electron tomography : Kraków, 5-8.07.2016 : proceedings / ed. by G. Cempura, A. Gruszczyński, A. Czyrska-Filemonowicz ; AGH University of Science and Technology, International Centre of Electron Microscopy for Materials Science, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2016.

7. 25 konferencja Biomateriały w Medycynie i Weterynarii, 13-16 październik 2016, Rytro

8. Special symposium of 2017 Spring Meeting of the Korean Ceramic Society: 21-24 April 2017, Gunsan Korea - referat pt. "Ceramic materials - new solutions for medical applications"

9. Ceramic materials - new medical solutions / Magdalena ZIĄBKA // W: Spring meeting of the Korean Ceramic Society : April 19-21 2017, Gunsan / The Korean Ceramic Society, 2017. — S. 96–97 Abstrakt i wystąpienie ustne.

10. Konferencja MedTechCamp2017; 27.04.2017, Kraków

11. Middle ear prosthesis - in vitro investigation: poster / M. ZIĄBKA, M. DZIADEK, E. Menaszek, R. Banasiuk, A. Krolicka / CESB2017: 6 China-Europe symposium on Biomaterials in regenerative medicine; Porto, Portugal, May 21–24 2017. Abstrakt i poster.

12. Artykuł pt. "Wszczepienie implantu stworzonego przez naukowców z WIMiC; Garncarz - Czasopismo Studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr IV (34)

13. Badania biologiczne kompozytów polimerowych zawierających nanocząstki srebra — Biological studies of polymer composites containing silver nanoparticles / Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK, Karol GRYŃ, Karolina Klesiewicz, Elżbieta Menaszek / Acta Bio-Optica et Informatica Medica - Inżynieria Biomedyczna; ISSN 1234-5563. — 2017 vol. 23 nr 2, s. 75–86. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Abstr.

14. Artykuł pt. "Komercjalizacja innowacyjnych technologii biomedycznych"; Biuletyn AGH - Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, sierpień - wrzesień 2017 nr 116-117

15. Ocena właściwości mechanicznych, parametrów powierzchniowych i stabilności kompozytów polimerowych modyfikowanych nanocząstkami srebra — Assessment of mechanical properties, surface parameters and stability of polymer composites modified by silver nanoparticles / Magdalena ZIĄBKA, Michał DZIADEK / Materiały Ceramiczne - Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 2, s. 101–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz.

16. Otoimplant - nowe rozwiązanie w operacyjnej rekonstrukcji łańcucha kostek słuchowych — Otoimplant - a new solution in the surgical reconstruction of the auditory ossicles / Magdalena ZIĄBKA / XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego: Zakopane 14–17 wrzesień 2017: streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków: PTC, cop. 2017.

17. Middle Ear Prosthesis with Bactericidal Efficacy — in vitro Investigation; Magdalena Ziąbka, Michał Dziadek, Elżbieta Menaszek, Rafał Banasiuk and Aleksandra Królicka; Molecules 2017, 22(10)

18. Otoimplant - A New Middle Ear Prosthesis As An Alternative Medical Device In Operative Treatment Of Hearing; Magdalena Ziąbka, Michał Dziadek, Elżbieta Menaszek, Rafał Banasiuk, Aleksandra Królicka, Agnieszka Wiatr, Maciej Wiatr, Jacek Składzień; [Engineering Of Biomaterials 143 (2017) 47] Abstrakt I Wystąpienie Ustne