Publications and conferences

1. Formation method of a middle ear prosthesis / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIĄBKA Magdalena, CHŁOPEK Jan, Mertas Anna, Król Wojciech, MENASZEK Elżbieta, Morawska Agnieszka. — Int.Cl: A61F 2/18\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2013184010 A2 ; Opubl. 2013-12-12. — Zgłosz. nr PCT/PL2013/000069 z dn. 2013-05-28. — tekst:http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2013184010A2.pdf

2. Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego — [Method for producing of the middle ear prosthesis] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIĄBKA Magdalena, CHŁOPEK Jan, Mertas Anna, Król Wojciech, MENASZEK Elżbieta, Morawska Agnieszka. — Int.Cl.: A61F 2/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. —Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399439 A1 ; Opubl. 2013-04-15. — Zgłosz. nr P.399439 z dn. 2012-06-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013 nr 8, s. 3. tekst:http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399439A1.pdf

3. Evaluation of biocompatibility and antibacterial properties of polysulphone/nanosilver composites / M. ZIĄBKA, A. Mertas, W. Król, J. CHŁOPEK, R. Orlicki // W: Bioscience methodologies in physical chemistry : an engineering and molecular approach / eds. Alberto D'Amore, A. K. Haghi, Gennady E. Zaikov. — Toronto ; New Jersey : Apple Academic Press, cop. 2014. — ISBN: 978-1-926895-54-3. — S. 379–393. — Bibliogr. s. 392–393

4. Nowe technologie a niepełnosprawność - Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna; 19.04.2016 Kraków; "Nowa proteza ucha środkowego szansą w operacyjnym leczeniu słuchu."

5. Kompozyty 2016 - Teoria i Praktyka. XX Sympozjum; 27-29.04.2016; "Badania właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych zawierających nanocząstki srebra przeznaczonych na protezy ucha środkowego".

6. Scanning electron microscopy observation of middle ear prosthesis - \emph{ex vivo} assessment / Magdalena ZIĄBKA // W: The 5\textsuperscript{th} Stanisław Gorczyca European school on Electron microscopy and electron tomography : Kraków, 5-8.07.2016 : proceedings / ed. by G. Cempura, A. Gruszczyński, A. Czyrska-Filemonowicz ; AGH University of Science and Technology, International Centre of Electron Microscopy for Materials Science, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2016.

7. 25th Anniversary Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 13-16 October 2016 in Rytro, Poland

8. Special symposium of 2017 Spring Meeting of the Korean Ceramic Society: 21-24 April 2017, Gunsan Korea - oral presentation "Ceramic materials - new solutions for medical applications"

9. Abstract - conference materials - "Ceramic materials - new solutions for medical applications", 21-24 April 2017, Gunsan Korea

10. Conference MedTechCamp 2017, 27.04.2017, Cracow

11. The 6th China-Europe Symposium on Biomaterials in Regenerative Medicine; 21-24 May 2017, Porto, Portugal.