Kontakt

 • Zapraszamy do kontaktu

  Wszelkie pytania związane z otoimplantem prosimy kierować na adres info@otoimplant.pl

Adres do korespondencji

 • dr inż. Magdalena Ziąbka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

  al. Mickiewicza 30

  30-059 Kraków